Logo AMIK Kosgoro

Arti dan makna

LAMBANG AMIK KOSGORO

BUKU

Menunjukan Niat AMIK Kosgoro menghimpun dan mendidik mahasiswa yang bertaqwa menjadi tenaga profesional siap pakai yang berjiwa Pancasila yang berguna bagi pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

OBOR

Menunjukan niat AMIK Kosgoro memberikan penerangan kepada generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

PADI dan KAPAS

menunjukan bahwa AMIK Kosgoro mendidik mahasiswa untuk menjadi profesional yang siap pakai di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa dan negara.SEGI LIMA

menunjukan ketuhanan sebagai pegangan hidup dalam bertindak dan berbuat untuk mengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.